+90 212 210 59 14

Beşeri Tıbbi Ürün-İlaç Ruhsatlandırma Danışmanlığı

 1. TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Danışmanlık ve Evrak Takip Hizmetler
 2.  
 3. Ruhsatlandırılması planlanan ruhsat dosyalarının kapsam ve format açısından değerlendirilmesi, eksiklik raporunun hazırlanması
 4.  
 5. E-CTD Ruhsat Dosyası Hazırlığı (İmal & İthal)
 6.  
 7. Modül 2.4 Klinik Dışı Özet ve Modül 2.5 Klinik Özet Bölümlerinin Uzman İmzası ile Hazırlanması
 8.  
 9. Kısa ürün bilgisi (KÜB) ve kullanma talimatının (KT) mevzuata uygun hazırlanması ve Güncellemelerini Yapılması
 10.  
 11. Ruhsat Yenileme ve Ruhsat Devri Başvurularının Hazırlanması ve Takibi
 12.  
 13. Ruhsatlandırma Süreci Boyunca TİTCK Birimleri Tarafından Talep Edilen Bilgilerin Tamamlanması ve Takibinin Yapılması
 14.  
 15. Ruhsatlı ve Ruhsatsız Ürünler Analiz Başvurusu Dosyasının Hazırlanması ve Takibi
 16.  
 17. Varyasyon (Tip IA, Tip IB, Tip II) Dosyalarının Hazırlanması
 18.  
 19. Yurtdışı Lisansör Firma / API Tedarikçisi ile Gerekli Görüşme ve Yazışmaların Takibi
 20.  
 21. Yurtiçi ve Yurtdışı GMP Dosyalarının Hazırlanması, GMP Yenileme Başvurusu Takibinin Yapılması
 22.  
 23. İthalat İzin Belgesi, Kontrol Belgesi, Fatura Şerhi ve Gümrük Muafiyet Başvurularının Yapılması ve İthalat Geri Bildirimlerinin Yapılması
 24.  
 25. Satış İzni Başvurularının Yapılması
 26.  
 27. CPP ve FCP Başvurularının Yapılması
 28.  
 29. SGK Başvuru Dosyası Hazırlanması ve Takibi
 30.  
 31. Ek-4A Listesinde Pasiflenen Ürünün Aktiflenmesi
 32.  
 33. Ortak üretim alanlarında farklı tıbbi ürün üretimi yapan firmaların sağlık risk tanımlanması için Müsaade Edilen Günlük Maruziyet (Permitted Daily Exposure – PDE) Limitlerinin belirlenmesi
 34.  
 35. Diğer dosya formatlarının CTD formatına uygunluğunun yapılması
 36.  
 37. DMF (Etkin Madde Ana Dosyası) Hazırlanması
 38.  
 39. Etkin Madde EMEA uygunluk CEP belgesi hazırlığı
 40.  
 41. e-CTD başvurusu ve takibi
 42.  
 43. Fiyatlanırma & Geri Ödeme Başvurularının Yapılması ve Takibi
 44.  
 45. Türkiye pazarı için farmakoekonomi danışmanlığı
 46.  
 47. İhracat yapılacak ülke gerekliliklerinin belirlenmesi ve e-CTD ihracat dosyası hazırlığı